Χαρακτηριστικά Υλικών

PP (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ)

 • ∆ιάφανο - λευκό - όλα τα χρώµατα
 • Κατάλληλο για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων
 • Κατάλληλο για βαθειά ψύξη
 • Γενικά δύναται να χρησιµοποιηθεί από -20 C έως +130 C

PS (ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ)

 • ∆ιάφανο - λευκό - όλα τα χρώµατα
 • Ακατάλληλο για χρήση σε φούρνο µμικροκυμάτων
 • Ακατάλληλο για βαθειά ψύξη
 • Γενικά δύναται να χρησιµοποιηθεί από -5 C έως +80 C

PET

 • Διάφανο - λευκό - µαύρο
 • Ακατάλληλο για χρήση σε φούρνο µμικροκυμάτων
 • Κατάλληλο για βαθειά ψύξη
 • Γενικά δύναται να χρησιμοποιηθεί από -40 C έως +70 C